Financiële verantwoording

Financiele verantwoording


Op 25 februari 2022 mochten wij ons als The Dutch Polar Bears officieel een stichting noemen. 

Op het moment van het maken van het financiële startdocument op 10 maart 2022 is door het gehele bestuur vastgesteld dat er nog geen enkele inkomsten te melden zijn.


Vanaf 2020 zijn alle kosten die gemaakt zijn bij diverse activiteiten en het oprichten van deze stichting betaald vanuit privégelden door alle bestuursleden. De betaalde kosten zijn dus voor rekening van de privepersonen en zullen, indien er donateurs zijn en komen, subsidie krijgen of andere gelden van derden verwerven die kosten aan ons, crediteuren, worden terugbetaald.


De kosten die nu persoonlijk zijn gemaakt zitten in de volgende zaken:


                             CREDIT


   1. Notariskosten oprichtingen Stichting:                                                          250,00  euro
   2. Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel:        51,95  euro
   3. Aanvragen domeinnaam The Dutch Polar Bears:                                         41,85 euro
   4. Omzetten domeinnaam van Dutch Bears naar Dutch Polar Bears:           41,85 euro
   5. Overige toekomstige kosten om ook de ANBI status te verkrijgen:          onbekend
   6. Aanvraag zakelijk rekeningnummer (wachtend op goedkeuring bank)   120 euro per jaar
   7. Aanvraag Postbusadres:                                                                                    onbekend 
   8. Overige kosten:                                                                                                    onbekend 

                                                                                                                                                           ----------------------+

                             Totaal van gecrediteerde kosten:                                                                  595,65 euro